Info:

Leider musse mir iech informéieren dass den Home Luss Collini nëmmen Weekender an Schoulvakanzen zu Lëtzebuerg disponibel ass, an dëst vum 15 September 2024 bis viraussichtlech 2026.

Unfortunately we have to inform you that the Home Luss Collini is only available for weekends and school holidays in Luxembourg from 15 September 2024 until 2026.

Nous devons vous informer que malheureusement le Home Luss Collini n’est disponible que pour les weekend et les vacances scolaires au Luxembourg et ceci à partir du 15 septembre 2024 jusqu’à prévisiblement l’année 2026.

Kalender wird geladen...
-
Nach Frei / Free
15
-
Gebucht / Booked
15
-
Virgemierkt / Reserved
captcha

  Home_Luss_Collini_Konditiounen_a_Reglementer.pdf
» 246,2 KiB - 383 hits - 11 Mai 2022