Wëllëf

wellef

Wëllefcher | Versammlung: Samschdeg 14.00-16.00, Resp. Chef/taine: Vicky Frisch, frivicky@hotmail.com

Mir haaten eis Wëllëfcher gefroot wiseu sie iwerhaapt an den Scoute sinn Ech sinn Scout well…

-ech gaeren Saachen matt aneren Leit zesummen erliewen

– ech seit Biber dran sinn an ech einfa gaeren en Scout sinn

– ech sinn gaer an der Natur an ech fannen Spiller die Chefen matt eis maachen cool sinn

– ech hellefs bereet well sinn an well ed Spass mecht

-ech Spass well hun an well ech matt Frendinnen an Frenn flott Saachen maachen kann

-Se freed maachen an cool sinn

-ech mech fir Natur interesseieren an nei Saachen leieren

– daat cool ass Aktiviteiten ze maachen

– mein Papp Scout wua an mei Papp an ech wellen dass die Tradition weider geet

– daat Spass mecht an well ech gaeren an da Natur sinn

– et flott an Spass mecht an well mer all zesummen Spass hunn

-ech gaeren matt aneren Leit Spieler maachen

-ech et flott/cool fannen

-een nei Leit kenneleiert an een Emmer vill Spass huet

 
World Association of Girls Guides and Girl Scouts Ltzebuerger Guiden a Scouten World Organization of the Scout Movement